GROEP LEWE:

Groep lewe is Lofdal se primêre versorgings metode. Lofdal is `n ideale plek vir die hele gesin om saam met medegelowiges geestelik en sosiaal te kan verkeer. Deur in te sakel by een van die groepe, word jy deel van ‘n groep mense wat vir jou omgee, na jou omsien en vir jou bid. Dit is ook die plek waar ons verantwoordelikheid neem vir mekaar. Daar groei ‘n mens ook in bediening en word jou talente en gawes ontwikkel.

TUIS OMGEE GROEPE


ANNLIN & WONDERBOOM: Francois & Wilma Naude.
RIETFONTEIN: Willie & Petro Venter.
PRETORIA NOORD: Werner & Adel van Rooyen
Hier kom `n  klein groepie mense saam en bedien mekaar in `n geestelike atmosfeer vir  `n uur per week. Dit is die beste manier om te verseker dat lidmate nie alleen staan tydens die verskillende seisoene van hul lewens nie. Ons droom is om Omgee groepe in elke voorstad in ons bedienings area te hê.

AKSIE ENKEL


AKSIE ENKEL OMGEEGROEP
- Dr. Lukas Jacobs.
Woensdae: 18:30 by Lofdal Koffiehuis is `n geestelike byeenkoms  vir  enkellopende manne en vroue. Hier is `n veilige plek waar enkelopendes vir mekaar omgee en mekaar se laste help dra.

YOUNG ADULTS


YOUNG ADULTS OMGEE GROEP
- Past. Liaan en Carli Jordaan
Op Donderdae: 18:30 in Lofdal Koffiehuis  kom die jong volwassenes tot die ouderdom van ongeveer 30 jaar bymekaar.  Hier kan hulle fellowship op hul eie unieke manier, geestelik groei en mekaar bedien en ondersteun.

HARTKLOP


- Rudolph & Marlene Briel
Hierdie groep is vir gesinne tussen ongeveer 30-50 jaar. Hulle kom gereeld bymekaar om saam te kuier, te eet en gaan ook op uitstappies en kampe. Hartklop Koffiekan is Sondae na die Oggenddiens by Lofdal Koffiehuis, waar hulle `n vinnige koffie saam drink. Enige een is welkom om deel van die groep te word en inteskakel by hul aktiewiteite.

PLUSMINUS


- Andre & Ella Smith
Die groep is vir almal tussen ongeveer 50-65 jaar. Hulle kom gereeld bymekaar om saam te kuier, te eet of gaan op uitstappies. Die Plusminusse drink Nagmaal Sondae na die Oggenddiens by Lofdal Koffiehuis saam koffie. Enige een is welkom om deel van die groep te word.

SENIORS


- Past. Gawie & Irma de Bruyn
Almal bo 65jaar  is deel van hierdie groep en hulle word bedien deur die Seniorkomitee onderleiding van Past. Gawie.  Senior Midweekdienste word Donderdae 10:00 in die kerk aangebied. Daar word ook gereeld funksies, uitstappies en byeenkomste vir hulle gereel.

KINDER EN JEUGBEDIENING:

- Past. Liaan & Carli Jordaan

Kleuters, Kinders en Tieners word Sondae tydens Oggenddienste bedien. Nagmaal Sondae (1ste Sondag van elke maand), langnaweke en skoolvakansies is daar geen Kinderkerk of Tienerkerk nie en moedig ons ouers aan om die diens as gesinne by te woon.

GodChasers


TIENERKERK:
Past. Liaan & Carli Jordaan
Die jongmense kom Vrydagaande en Sondagoggende tydens Oggenddienste in die Jeuglokaal bymekaar. Hier word jongmense van Gr.7-Gr.12 op `n alternatiewe manier bedien deur; fellowship, worship, woordbediening en kleingroepies. Hier groei en ontwikkel tieners geestelik en vind en leef hul bedieninge uit.

KLEUTERKERK


- Jolande Grobler en die Crew
In die Kleuterlokaal word kinders vanaf 4 jaar op kreatiewe maniere in `n veilige omgewing bedien. Daar word “Arts & crafts” en Bak & Brou gedoen, Bybelliedjies gesing en na Bybelstories geluister.

KINDERKERK


- Connie Jacobs en die Crew
Sondagoggend tydens Oggenddiens, word kinders vanaf Gr1-Gr7 in Kidszone bedien.
Hier het hulle baie "PRET & PRAISE". Die kinders word Bybelse beginsels op ‘n relevante, prettige en kreatiewe manier geleer.