Dienste:

  • Midweekdienste Donderdae 10:00 (registreer asb)

  • Sondae 09:00, 10:30(diens en kinderkerk) en 18:00 (registreer asb)

Boek asseblief jou plek by die volgende dienste. Slegs plek vir 100 mense per diens.
Registreer asb by Santie 084 597 0968 / 012 331 2844 of epos: lofdalgezina@telkomsa.net
Laat weet asb as jy nie die diens kan bywoon nie sodat Santie iemand anders kan insit.
Wees asseblief konsidereerend, almal wil graag die dienste bywoon.
As jy ‘n plek geboek het moet jy probeer om dit by te woon.
Dienste:
  • Midweekdienste Donderdae 10:00 (registreer asb)
  • Sondae 09:00, 10:30 en 18:00 (registreer asb)
  • Kinderkerk op Sondae 10:30

NB: Onthou asseblief maskers en saniteering.

BELANGRIKE INLIGTING